ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja az érintettek előzetes tájékoztatást. Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR szabályait kell alkalmazni.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére megismerhetővé kell tenni, részére meg kell küldeni. A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Jelen tájékoztató az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó adatokat, az adatkezelés jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának lehetőségét és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza. 

Az adatkezelő megnevezése:

Ugrics és Szabó Kft., székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9.

Cg. 07-09-001711, adószám: 10627716-2-07

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. telefon: 06-22-520-072

Az Ugrics és Szabó Kft., mint a Nissan-Europe S.A.S. (2, Avenue du Vieil Etang 78180 Montigny-le-Bretonneux, Franciaország), és a Nissan International SA. (Zone d’activités La Piéce 121180 Rolle, Svájc), továbbá a Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) kereskedelmi partnerének (a továbbiakban együttesen: társaság) közös érdeke, hogy az adatai kezelésén keresztül jobb szolgáltatást biztosítsunk Önnek, továbbá segítjük az Önnel történő gördülékeny együttműködést is. Mindannyian önálló adatkezelőként járunk el.

Az Ugrics és Szabó Kft. adatvédelmi tisztviselője:

 1. Kozma Gergely e.v. 52286010

e-mail: www.adatorom.hu  

A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI

Adatfeldolgozó, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, titoktartási és biztonsági intézkedéseinkkel összhangban dolgozzák fel a számunkra. Az adatfeldolgozókról a következő tájékoztatást adjuk:

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Absurd Kft.

8000 Székesfehérvár, Géza utca 4.

webtárhely szolgáltatás

Magyar Posta Zrt.

1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Postai tevékenység

Magyar Telekom Nyrt. (Nissan)

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

webtárhely szolgáltató

Pénzintézetek

 

gépjármű finanszírozás

Biztosítók

 

biztosítási szolgáltatás

     
         

ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

A társaság az adatok kezelését a következő célokból végzi:

 1. A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

A társaság honlapján a felhasználók kapcsolatfelvételi űrlapot töltenek ki, abból a célból, hogy az érdeklődési körükbe tartozó szolgáltatásokról további információt kapjanak. Az űrlap kitöltése nem kötelező.

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a társasághoz eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csak abban az esetben történhet meg, ha arra a társaságot jogszabály kötelezi.

Az érintettek elérésére alkalmasak adatait (e-mail cím és telefonszám) kizárólag kapcsolatfelvételi céljára vesszük igénybe. Az érintett által megadott e-mail címre marketing célból a jövőben üzenetet nem küldünk, telemarketing, remarketing célra nem használjuk, amennyiben erre vonatkozó külön hozzájárulást nem kíván adni.

 

Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

 

A kapcsolatfelvételi űrlapon a nevet, e-mail címet, telefonszámot, ezen túl címét cégnevét, alvázszámát és gépjárműve km óra állását adhatja meg.

 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra, meddig tároljuk az adatokat?

 

 • az áru, szolgáltatás hatékony nyújtása, fejlesztése, 3 évig tároljuk,
 • a szerződés tartalmának meghatározása, 3 évig tároljuk,
 • felvilágosítás nyújtása az áru, szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk, hírlevelek, rendelés visszaigazolások, stb.), 1 évig tároljuk
 • Személyre szabott hirdetések küldése, tapasztalatok személyre szabása, 3 évig tároljuk.

 

 

 

Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel az érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ami írásban rögzített hozzájárulást jelent.

 

Továbbítjuk-e a személyes adatokat?

 

Annak érdekében, hogy minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek személyes adatait megoszthatjuk a partnereinkkel az alábbiak szerint. Biztosítjuk arról, hogy minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy partnereink olyan kötelezettséget vállaljanak, amely alapján az Ön adatai ugyanolyan szintű védelemben részesülnek, mint ha mi kezelnénk őket.

Szolgáltatók

A személyes adatokat megosztjuk olyan vállalatokkal, akik a nevünkben nyújtanak szolgáltatásokat. Ez magában foglalja a webtárhely-szolgáltatást, a levelezést, a marketinget, a nyereményjátékok és egyéb promóciók szponzorálását, az auditálást, az ügyfélrendelések teljesítését, az adatelemzést, az ügyfélszolgálatot és az ügyfél-elégedettségi felméréseket. Ezeknek a vállalatoknak kötelesek védeni az Ön személyes adatait bárhol megtalálhatók, ahol mi működünk.

 

Leányvállalatok

Vállalati fúzió vagy átszervezés esetén az Ön adatait más Nissan vállalatokkal is megoszthatjuk vagy harmadik félnek is átadhatjuk.

 

Jogszabályi megfelelés és biztonság

Jogszabályok, jogi eljárások, peres eljárások, illetve a tartózkodási helye szerinti országon belüli vagy kívüli közhivataloktól vagy hatóságoktól érkező megkeresések előírhatják számunkra, hogy nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy más közérdek miatt felfedjük az Ön személyes adatait. Amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik, ezen adatközlésekről előzetesen tájékoztatjuk Önt. Személyes adatait akkor is felfedhetjük, ha jóhiszemű meggyőződésünk szerint az adatok felfedése ésszerű mértékben szükséges jogaink védelme, jogorvoslatok igénybevétele, szerződési feltételeink kikényszerítése, csalások kivizsgálása vagy tevékenységeink, illetve felhasználóink védelme érdekében.

 

Adattovábbítások az EGT-n kívülre

A fenti adatmegosztás keretében személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre is továbbításra kerülhetnek. Különös figyelmet fordítunk az Ön személyes adatainak kezelésére, ezért amennyiben az adatai az EGT-n kívülre kerülnek továbbításra, megfelelő garanciákkal biztosítjuk, hogy az Ön továbbított személyes adatai megfelelő biztonságot élvezzenek. Ezekről a garanciákról további információt kaphat a fent említett email címen keresztül.

 

Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

 

Piackutatási és elemzési szempontú adatkezelés történik, termékeink és szolgáltatásaink jövőbeni fejlesztéséhez, valamint leendő és meglévő ügyfeleink igényeinek megismerése és jobb kiszolgálása érdekében.

                  

 1. Az értékesített áruval, nyújtott szolgáltatással összefüggő adatkezelések:

A társaság által értékesített áruval, nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a társaság magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval, őstermelővel szerződéses kapcsolatba kerülhet.

 

Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

 

Az értékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelhetőek, így a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), lakcím, adószám, számlázási cím.

 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra, meddig tároljuk azokat?

 

 • az áru, szolgáltatás hatékony nyújtása, 5 évig
 • a szerződés tartalmának meghatározása, 5 évig
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, jogszabályban meghatározott ideig,
 • igények intézése 1 évig,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit a társaság kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez,
 • Reklámjaink, értékesítési és értékesítést követő szolgáltatásaink teljesítményének mérése, 5 évig,
 • Ügyfél-elégedettségi felmérések végzése, a felmérés időtartama alatt, azt követően addig, ameddig az adatok a felmérés céljának betöltéséhez szükségesek,
 • Termékeink, szolgáltatásaink fejlesztése érdekében, 5 évig.
 • Személyre szabott hirdetések küldése, tapasztalatok személyre szabása esetén 5 évig.

 

Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

                         

Továbbítjuk-e a személyes adatokat?

Az 1.pontban meghatározottak szerint kerül sor továbbításra.

 

Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

Piackutatási és elemzési szempontú adatkezelés történik, termékeink és szolgáltatásaink jövőbeni fejlesztéséhez, valamint leendő és meglévő ügyfeleink igényeinek megismerése és jobb kiszolgálása érdekében.

 1. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a társaság számlát, meghatározott esetben szállítólevelet, készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylatot állít ki magánszemély, egyéni vállalkozó, illetve őstermelő részére is.

Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

A társaság által kiállított számviteli bizonylathoz személyes adatok (név, cím, számlázási név, cím) kezelése szükséges.

Gépjármű finanszírozás esetén a pénzintézet felé, az általa biztosított informatikai rendszeren keresztül továbbítjuk a pénzintézeti azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat, és a hitelbírálathoz szükséges pénzügyi, vagyoni helyzetre, családi állapotra vonatkozó adatokat és a gépjárműre vonatkozó adatokat. 

A gépjárműre vonatkozó biztosítás(ok) megkötése céljából a kiválasztott biztosító társaság részére továbbítjuk az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat, és a hitelbírálathoz szükséges pénzügyi, vagyoni helyzetre, családi állapotra vonatkozó adatokat és a gépjárműre vonatkozó adatokat.

 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.

Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a tagállami jogban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § és 169. § (2) bekezdése határozza meg.

Továbbítjuk-e a személyes adatokat?

Az adatok kizárólag a pénzügyi bizonylatok az ellenőrzésére felhatalmazottak részére továbbíthatóak.

A gépjármű finanszírozás esetén a társasággal kapcsolatban álló pénzintézet részére továbbíthatóak a személyes, pénzügyi és gépjármű adatok.

A gépjárműre vonatkozó felelősség, illetve Casco biztosítás esetén a személyes, pénzügyi és gépjármű adatokat a biztosító társaság részére továbbítjuk.

Okmányirodai ügyintézésre a társasággal kapcsolatban álló partnercég meghatalmazható, aki a személyes, pénzügyi és a gépjárműre vonatkozó adatokat az illetékes Járási Hivatal Kormányablaka részére továbbítja.

Meddig tároljuk az adatokat?

Az adatkezelés ideje a szigorú számadási bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 év.

Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

Nem

 

 1. A társaság hírlevelére feliratkozás körében kezelt adatok

A társaság hírlevelet küld a vele kapcsolatban álló, a hírlevél küldéshez hozzájárult személyek részére.

Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

 

A társaság részére hírlevél küldése céljából név, e-mail cím, telefonszám, postai cím adható meg.

 

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

 

A regisztráció során megadott adatok kizárólag kereskedelmi kampány keretein belül, illetve a társaság által szervezett rendezvényről, vagy meghirdetett akcióról való tájékoztatás érdekében történik.

 

Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az ön hozzájárulása.

Annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban helyes adatokat megadására került sor a kapcsolatfelvételi űrlapon, visszaigazoló üzenetet küldünk, amelyben tájékoztatást adunk arról, hogy megkeresését rögzítettük, amennyiben a megkeresés nem öntől származik (téves), úgy a válaszüzenetben megadott linken kérheti adatai törlését.

                      

Továbbítjuk-e a személyes adatokat?

 

Az adatok továbbítására nem kerül sor.

 

Meddig tároljuk az adatokat?

 

Az adatok tárolására hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

 

Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

 

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében.

 1. Kommunikációs tevékenységgel összefüggő adatkezelések

A társaság tevékenységének bemutatása céljából képfelvételt vagy kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készít. A felvételek készítése érintheti a társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvános eseményeken, rendezvényeken, konferenciákon jelenlévő személyeket (nyílt nap, tesztvezetés stb.).

Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

A felvételek rögzítik az érintett képmását, az általa tanúsított viselkedést, az emberi hangot.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

A felvételek a közvélemény tájékoztatását, a társaság tevékenységének bemutatását szolgálják.

Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel az érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ez általában írásban rögzített hozzájárulást jelent.

Kivételt képez a tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esete, amelyek tekintetében az adatkezelés jogalapját a GDPR 85. cikk (1)-(2) bekezdése pontja alapján a tájékozódási jog biztosítása érdekében, újságírói célból a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése biztosítja az adatkezelés jogalapját.

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel kivételével későbbiekben visszavonhatja. Amennyiben a visszavonás módját az adott eseményhez tartozó adatkezelési tájékoztató nem tartalmazza, a visszavonás a társasághoz nyújtható be az érintetti jogok gyakorlásáról szóló részben meghatározott módon. A kérelemben meg kell jelölni azt az eseményt, amelyen a felvétel készült, és az esemény időpontját.

Továbbítjuk-e a személyes adatokat?

A képfelvételek a társaság honlapján, hivatalos Facebook oldalán tehetőek közzé, a sajtó és média képviselői átvehetik.

 

Meddig tárolja a képeket az adatkezelő?

 

Ha az érintett később nem kéri azok törlését – az adatkezelő az archívumában selejtezés nélkül megőrzi.

 

Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

Nem.

 1. A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

A társaság honlapján kezelt cookie-kal kapcsolatban külön tájékoztatót alkalmaz.

 1. Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

A társaság állományába jelentkező személyek önéletrajzukat megküldik a társaság részére. Az önéletrajzokat az érintettek bizonyos esetekben a társaság által meghirdetett álláshelyekre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül küldik be.

Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?

 

Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet az érintett rendelkezésre bocsát.

Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást. Mivel a különböző foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésre az adott jogviszonyra vonatkozó jogállási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, és a kezelendő adatok köre a jogviszonytól és a betöltendő beosztástól függ, továbbá az adatkezelési jogalapok is eltérőek, ezekre nézve ez a tájékoztató nem tartalmaz információkat.

Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?

 

Az adatkezelés célja a társaság állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése.

 

Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?

 

Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a munkajogviszonyt létesítő szerződés ennek minősül) megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A fel nem vett személyek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján legfeljebb 3 hónapig kezelhetőek az önéletrajzok.

Továbbítjuk-e a személyes adatokat?

 

Kizárólag, amennyiben az érintett hozzájárul, hogy a társaság más telephelyein belül is megvizsgálják, hogy rendelkezésre áll-e számára alkalmas, betöltetlen beosztás.

 

Meddig tároljuk az adatokat?

Konkrét pályázatra történő jelentkezés esetén a pályázatban foglaltak szerint, a cél megvalósulásáig, a társaság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a társaság három hónapig őrzi meg. Ezt követően a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot a társaság visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli. A három hónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a társaság megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.

Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?

 

Nem.

««««« »»»»»

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz az adatkezelő?

A társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett szervereken találhatók meg.


A társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és az alkalmazott szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a jogosultak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése megfelelő;
 • a változatlansága biztosított;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

A társaság olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;
 • a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A társaság informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek, amellyel szemben a társaság megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

««««« »»»»»

Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?

Az egyes jogok ismertetését követő táblázat alatt jelenítjük meg a tájékoztatóban szereplő egyes adatkezelési célok tekintetében gyakorolható jogokat összefoglaló táblázatot.

Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt az érintettnek díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Érintetti jog megnevezése

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

Hozzáférés - tájékoztatás

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Hírlevélre feliratkozókhoz kapcsolódó adatkezelés

•         Kommunikációs tevékenységre vonatkozó adatkezelés

•         Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Hozzáférés - másolat

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Hírlevélre feliratkozókhoz kapcsolódó adatkezelés

•         Kommunikációs tevékenységre vonatkozó adatkezelés

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Helyesbítés

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Hírlevélre feliratkozókhoz kapcsolódó adatkezelés

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Törlés

•         Kommunikációs tevékenység

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Hírlevélre feliratkozókhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés korlátozása

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•          Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•          Hírlevélre feliratkozókhoz kapcsolódó adatkezelés

•         Kommunikációs tevékenységre vonatkozó adatkezelés

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés elleni tiltakozás

•         Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•          Szerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatok

•         Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

A jogok az érintett megfelelő azonosítását lehetővé tevő kérelem társaság részére történő eljuttatásával gyakorolhatóak.

Jogai gyakorlása érdekében kérem az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keressen meg bennünket.

Ha valamely kérelme vagy panasza azzal kapcsolatban merül fel, hogy a Nissan Automotive Europe hogyan kezeli a személyes adatait, kérjük küldjön e-mailt a következő címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Ha valamely kérelme vagy panasza azzal kapcsolatban merül fel, hogy a Grand Automotive Central Europe Kft. hogyan kezeli a személyes adatait, küldjön e-mailt a következő címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat kérhet.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

 

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a joggyakorlás érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.naih.hu

Kapcsolat

NISSAN FEHÉRVÁR
UGRICS ÉS SZABÓ KFT.

+36 22 520 072
info@nissanfehervar.hu

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9.

Nyitva tartás

Szerviz:
Hétfő-Péntek: 08.00 – 17.00

Értékesítés:
Hétfő-Péntek: 08.00 – 17.00
Szombat: 09.00 – 12.00

 

Adatkezelési Tájékoztató
Cookie szabályzat

© 2017 Ugrics és Szabó Kft.